diane   next
rhızomıng pεrƒormatıve ontologıes . . - by jef safi
"rhızomıng pεrƒormatı(...)" - by jef safi
license: CC (by-nc-nd) 2.0
source page
rhızomıng pεrƒorm...
 - by sideshowmom
ƒıshıng
"ƒıshıng 'poεthıc dro(...)" - by jef safi
license: CC (by-nc-nd) 2.0
source page
ƒıshıng 'poεthÄ...
rhızomε dıs(rε)constructıon . . - by jef safi
"rhızomε dıs(rε)construct(...)" - by jef safi
license: CC (by-nc-nd) 2.0
source page
rhızomε dıs(rε)con...
εntropyıng thε mεdıan vacuum gamε . . - by jef safi
"εntropyıng thε mεdıan(...)" - by jef safi
license: CC (by-nc-nd) 2.0
source page
εntropyıng thε mεd...
rhızomε dεsırAncε . . dεsırAncε rhızomε - by jef safi
"rhızomε dεsırAncε . .(...)" - by jef safi
license: CC (by-nc-nd) 2.0
source page
rhızomε dεsırAncÎ...
looking for my 1st anima . . - by jef safi
"looking for my 1st anima . ." - by jef safi
license: CC (by-nc-nd) 2.0
source page
looking for my 1st anima . .
rhızomıng objεct▲subjεct plεats . . - by jef safi
"rhızomıng objεct▲subj(...)" - by jef safi
license: CC (by-nc-nd) 2.0
source page
rhızomıng objεctâ–...
Lookıng ƒor rhızomıng lınεs . . - by jef safi
"Lookıng ƒor rhızomıng l(...)" - by jef safi
license: CC (by-nc-nd) 2.0
source page
Lookıng Æ’or rhızomÄ...
rεflεxıvε auto-sεlf-rhızomıng . . - by jef safi
"rεflεxıvε auto-sεlf-r(...)" - by jef safi
license: CC (by-nc-nd) 2.0
source page
rεflεxıvε auto-sÎ...
hypεrrεalıty . . or planεs oƒ rεsılıεncε ? - by jef safi
"hypεrrεalıty . . or planÎ(...)" - by jef safi
license: CC (by-nc-nd) 2.0
source page
hypεrrεalıty . . or p...
   next